Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/162
Entreprenør EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS
Start 09.05.2022
Slutt 30.04.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Opsundveien 4A -9
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.05.2022
Tittel 596.Opsund 3
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Marthe Marthinsen (tlf.: 90921807)
Stedsansvarlig
Tim Halvorsrød (tlf.: 90710363)
Ansvarshavende
Stian Rekvin (tlf.: 90296247)