Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/27 VA klavestad etappe 1 Gravearbeid SKJEBERGVEIEN TUNE GRAVESERVICE AS 18.01.2017 20.12.2018
17/439 Lande Gård, Råkilveien 30 Gravearbeid RÅKILVEIEN GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS 11.09.2017 01.05.2019
17/478 VVA - Krusesgate Gravearbeid Ringgata BRØDR. LIE AS 28.09.2017 31.12.2018
17/515 VA Klavestad Etappe 1 Gravearbeid Nedre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 18.10.2017 20.12.2018
17/518 VVA - Krusesgate Gravearbeid Sibbernsvei Tordenskjolds gate Dovregata Kruses gate Ringgata Pilgata BRØDR. LIE AS 23.10.2017 21.12.2018
18/53 VA- Klavestad etappe 1 Gravearbeid Øvre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 19.02.2018 21.12.2018
18/58 VA Haugvoll Rådhusveien Gravearbeid Myrvangveien EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS 14.02.2018 28.12.2018
18/119 kulås terasse Gravearbeid Kulås terrasse ROAR STEEN EDVARDSEN ENTREPRENØRFORRETNING AS 16.04.2018 01.04.2019
18/256 VA Klavestad Etappe 1 Gravearbeid Nedre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 30.07.2018 21.12.2018
18/391 Cato Ramstad Gravearbeid Albert Moeskausvei FREDDY MATHISEN AS 24.09.2018 17.12.2018
18/415 Skjerbergveien 169 D, Sarpsborg Gravearbeid Skjebergveien BØHN ANLEGG AS 21.11.2018 12.12.2018
18/422 Get Olaf Amundsens vei kabelfeil Gravearbeid Olaf Amundsens vei HANDYMANTJENESTEN AS 15.10.2018 21.12.2018
18/429 Overvannsledning Bordbergveien Gravearbeid Gnr/Bnr: 1048/677 RÅDE GRAVESERVICE AS 24.10.2018 14.12.2018
18/432 Myrstadveien 3 Gravearbeid Myrstadveien HOLTET MASKIN OG TRANSPORT AS 29.10.2018 28.06.2019
18/439 VA Tunejordet Gravearbeid Ordfører Thorbjørnsens vei Brevikveien RÅDE GRAVESERVICE AS 05.11.2018 31.05.2019
18/441 Graving for Hafslund Gravearbeid Greåkerveien Ekebergveien KIM STEINSHOLT AS 30.10.2018 01.02.2019
18/442 Graving for Hafslund Nett Gravearbeid Tamburveien KIM STEINSHOLT AS 01.11.2018 01.02.2019
18/443 Graving for Hafslund Nett Gravearbeid Vetabekkveien KIM STEINSHOLT AS 01.11.2018 01.02.2019
1 2 >
©2018 Geomatikk as