Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/518 VVA - Krusesgate Gravearbeid Sibbernsvei Pilgata Ringgata Kruses gate Dovregata Tordenskjolds gate BRØDR. LIE AS 23.10.2017 20.12.2019
19/13 VA-sanering Haugvoll Gravearbeid Myrvangveien EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS 01.03.2018 28.02.2020