Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/162 VVA Brusevollbekken Gravearbeid Haralds gate, Gamle Isevei, Myraveien, Markveien LEIF GRIMSRUD AS 05.08.2019 31.10.2020
19/245 HP Prosjektering AS - Bråteveien Gravearbeid Bråteveien HP PROSJEKTERING AS 05.11.2019 30.06.2020
19/365 D-2019-134 Skjeberg: ny jordkabel høyspent/lavspent Gravearbeid Skjulstadveien, Ingedalveien ARILD KOLSTAD A/S 16.12.2019 15.06.2020
19/370 Albert Moeskaus vei - Sarpsborgveien Gravearbeid Albert Moeskaus vei, Sarpsborgveien LEIF GRIMSRUD AS 13.01.2020 30.10.2020
20/12 Deltagelse felles grøft - Legging fiber-rør Telenor Gravearbeid Lækkertveien, Tunevannveien, Lærer Nygårds vei, Prost Bangs vei NETEL AS 01.01.2020 26.06.2020
20/24 Mastebytte Borgenhaugen Gravearbeid Lindal TK MASKINDRIFT AS 27.01.2020 31.07.2020
20/25 Mastebytte Ise Gravearbeid Bergbyveien TK MASKINDRIFT AS 27.01.2020 31.07.2020
20/26 Mastebytte Skjeberg Gravearbeid Løkkeliveien TK MASKINDRIFT AS 03.02.2020 31.07.2020
20/30 Siriveien 10 Gravearbeid Siriveien BRØDRENE JOHANNESSEN AS 06.04.2020 31.08.2021
20/43 E nor Hafslund øst del 2 Gravearbeid Hevingen HEROLF HANSEN & SØNN AS 03.02.2020 26.06.2020
20/50 850 Ny rundkjøring rv22/Rådhusveien Gravearbeid Rådhusveien PARK & ANLEGG AS 05.02.2020 01.11.2020
20/59 VA Sanering Tunevannet - FASE 3 Gravearbeid Trompetveien, Badstuveien, Madam Arnesens vei, Lækkertveien, Tunevannveien, Kirkeveien, Prost Bangs vei RÅDE GRAVESERVICE AS 03.03.2020 30.09.2020
20/78 Fjellfoten 4 Gravearbeid Fjellfoten FREDDY MATHISEN AS 05.03.2020 28.07.2020
20/107 korsgata Gravearbeid Korsgata FOSBY ANLEGG AS 25.03.2020 10.07.2020
20/116 Get/Telia fiber Oskarsgate 11-19 Gravearbeid Oskars gate HANDYMANTJENESTEN AS 01.04.2020 18.06.2020
20/122 fjernvarme Gravearbeid jernbanegata FOSBY ANLEGG AS 14.04.2020 30.06.2020
20/124 VA Sanering Tunevannet - FASE 4 Gravearbeid Lærer Nygårds vei RÅDE GRAVESERVICE AS 14.04.2020 31.12.2020
20/125 gang vei Gravearbeid Parkveien FOSBY ANLEGG AS 14.04.2020 26.06.2020
20/128 Tunevannveien 10 Gravearbeid Tunevannveien GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS 20.04.2020 26.06.2020
20/130 Harebakkveien 12 Gravearbeid Harebakkveien BRØDRENE JOHANNESSEN AS 21.04.2020 30.10.2020
20/131 Elvegata-Meløsveien Gravearbeid Elvegata, Melløsveien JØRGENSEN OG JØRGENSEN AS 27.04.2020 30.09.2020
20/132 Kabelgraving Ordfører Karlsensvei/Nøtteveien Gravearbeid Nøtteveien NETTPARTNER AS 24.04.2020 25.06.2020
20/134 NSEG H070-N2300-1 (Nordbergveien 26)TC403S072300 Gravearbeid Navestadveien, Nordbergveien, Krøgliveien BREDBÅND OG KABELTV AS 04.05.2020 18.12.2020
20/148 Nesveien 19 Gravearbeid Nesveien HERSTAD ENTREPRENØR AS 25.05.2020 12.06.2020
20/150 Ladestasjon OBS Sarpsborg Gravearbeid Albert Moeskaus vei ENTEK AS 28.05.2020 12.06.2020
Viser 1 - 25 av 33 1 2 >