Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/162 VVA Brusevollbekken Gravearbeid Markveien, Gamle Isevei, Myraveien, Haralds gate LEIF GRIMSRUD AS 05.08.2019 31.10.2020
19/341 Grenaderveien 6 Gravearbeid Grenaderveien GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS 28.11.2019 31.08.2020
19/356 Sannegate 20 Gravearbeid Sannegata GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS 09.12.2019 31.08.2020
19/370 Albert Moeskaus vei - Sarpsborgveien Gravearbeid Sarpsborgveien, Albert Moeskaus vei LEIF GRIMSRUD AS 13.01.2020 30.10.2020
20/12 Deltagelse felles grøft - Legging fiber-rør Telenor Gravearbeid Tunevannveien, Prost Bangs vei, Lækkertveien, Lærer Nygårds vei NETEL AS 01.01.2020 01.03.2021
20/24 Mastebytte Borgenhaugen Gravearbeid Lindal TK MASKINDRIFT AS 27.01.2020 31.07.2020
20/25 Mastebytte Ise Gravearbeid Bergbyveien TK MASKINDRIFT AS 27.01.2020 31.07.2020
20/26 Mastebytte Skjeberg Gravearbeid Løkkeliveien TK MASKINDRIFT AS 03.02.2020 31.07.2020
20/28 Edvard Strandsvei 21 Gravearbeid Gunnars vei GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS 30.01.2020 31.08.2020
20/30 Siriveien 10 Gravearbeid Siriveien BRØDRENE JOHANNESSEN AS 06.04.2020 31.08.2021
20/47 P0004 HP Prosjektering AS - Sverdrupsgate påkobling av VA Gravearbeid Sverdrups gate HP PROSJEKTERING AS 07.02.2020 31.07.2020
20/50 850 Ny rundkjøring rv22/Rådhusveien Gravearbeid Rådhusveien PARK & ANLEGG AS 05.02.2020 01.11.2020
20/59 VA Sanering Tunevannet - FASE 3 Gravearbeid Badstuveien, Trompetveien, Madam Arnesens vei, Lækkertveien, Tunevannveien, Kirkeveien, Prost Bangs vei RÅDE GRAVESERVICE AS 03.03.2020 30.09.2020
20/78 Fjellfoten 4 Gravearbeid Fjellfoten FREDDY MATHISEN AS 05.03.2020 28.07.2020
20/124 VA Sanering Tunevannet - FASE 4 Gravearbeid Lærer Nygårds vei RÅDE GRAVESERVICE AS 14.04.2020 31.12.2020
20/130 Harebakkveien 12 Gravearbeid Harebakkveien BRØDRENE JOHANNESSEN AS 21.04.2020 30.10.2020
20/131 Elvegata-Meløsveien Gravearbeid Elvegata, Melløsveien JØRGENSEN OG JØRGENSEN AS 27.04.2020 30.09.2020
20/134 NSEG H070-N2300-1 (Nordbergveien 26)TC403S072300 Gravearbeid Nordbergveien, Krøgliveien, Navestadveien BREDBÅND OG KABELTV AS 04.05.2020 18.12.2020
20/142 OSB Anlegg AS, graving i asfalt og jord for fiber, Kvastebyen Sør. HB Gravearbeid Bryggetoppen OLSEN STEIN OG BETONG AS 02.06.2020 30.10.2020
20/143 OSB Anlegg AS, graving i asfalt og jord for fiber, Kvastebyen Nord, Valbergveien. HB Gravearbeid Valbergveien OLSEN STEIN OG BETONG AS 02.06.2020 30.10.2020
20/152 VA sanering Brevik Gravearbeid Tunebakken EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS 27.05.2020 15.09.2020
20/158 H070-N0803-1 Sarpsborg Brevik Stolpesanering T07F20012 Gravearbeid Statsminister Kolstads vei, Sarpsborgveien ved Klokkegården 1 BREDBÅND OG KABELTV AS 27.05.2020 18.12.2020
20/164 Asfatplan 2020 Færdersgate Gravearbeid Færders gate VEIDEKKE INDUSTRI AS 04.06.2020 14.08.2020
20/179 Vardeveien Gravearbeid Tunevannsveien BRØDRENE JOHANNESSEN AS 09.06.2020 30.11.2020
20/180 buss lomme Gravearbeid Rådhusveien FOSBY ANLEGG AS 08.06.2020 31.07.2020
Viser 1 - 25 av 44 1 2 >