Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/139
Entreprenør PARK & ANLEGG AS
Start 02.05.2022
Slutt 30.06.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Markveien 1 -36
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.04.2022
Tittel EM 07 - Markveien
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE TEKNISK ETAT (orgnr.: 974637146)
Kontaktperson: Fahil Teib Serdar (tlf.: 90036165)
Stedsansvarlig
Johan Andersson (tlf.: 41861316)
Ansvarshavende
Ragnhild Lund (tlf.: 90231182)
Bjørn Wiggo Norum (tlf.: 47617044)