Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/451
Entreprenør PARK & ANLEGG AS
Start 03.01.2022
Slutt 30.09.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kirkegata 37 -19
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.11.2021
Tittel 2112 VA sanering Kirkeveien
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE TEKNISK ETAT (orgnr.: 974637146)
Kontaktperson: Einar Uno Henriksen (tlf.: 95 44 93 07)
Stedsansvarlig
Johan Andersson (tlf.: 41861316)
Ansvarshavende
Bjørn Wiggo Norum (tlf.: 47617044)