Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/448
Entreprenør EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS
Start 30.11.2021
Slutt 01.11.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Opsundveien 2 -15
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.11.2021
Tittel 595 - Opsund Etappe 3
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Marthe Marthinsen (tlf.: 90921807)
Stedsansvarlig
Kjell Gunnar Ryden (tlf.: 48073667)
Ansvarshavende
Jonas Engseth (tlf.: 99427878)