Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/425
Entreprenør LEIF GRIMSRUD AS
Start 15.11.2021
Slutt 30.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Opsundveien 5 -9
Søknad gjelder Signalkabel, VA-anlegg, Overvann, Tele/fiber/kabel-TV, Grunnboring

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.11.2021
Tittel Vannledning Opsund
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE TEKNISK ETAT (orgnr.: 974637146)
Kontaktperson: Einar Uno Henriksen (tlf.: 954 49 307)
Stedsansvarlig
Janis Strods (tlf.: 46563377)
Ansvarshavende
Leif Holtet (tlf.: 91610073)