Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/395
Entreprenør EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS
Start 25.10.2021
Slutt 30.10.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Brevikveien 29 -37
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.10.2021
Tittel 570.Brevikbekken
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Haakon Bjørnevaagen (tlf.: 91595974)
Stedsansvarlig
Tim Halvorsrød (tlf.: 90710363)
Ansvarshavende
Stian Rekvin (tlf.: 90296247)