Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/43
Entreprenør PARK & ANLEGG AS
Start 08.02.2021
Slutt 02.10.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Markveien 2 -6
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.02.2021
Tittel 2055 VVA - Separering Kalabekken
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Fahil Teib Serdar (tlf.: 90036165)
Stedsansvarlig
Johan Andersson (tlf.: 41861316)
Ansvarshavende
Ragnhild Lund (tlf.: 90231182)
Bjørn Wiggo Norum (tlf.: 47617044)
Gøran Jørgensen (tlf.: 95454566)
Alexander Halle (tlf.: 48240924)