Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/31
Entreprenør EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS
Start 01.02.2021
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Evenrødveien 5 -12
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.01.2021
Tittel 570.Brevikbekken
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Jorunn Olsen (tlf.: 95253138)
Stedsansvarlig
Tim Halvorsrød (tlf.: 90710363)
Ansvarshavende
Stian Rekvin (tlf.: 90296247)