Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/131
Entreprenør JØRGENSEN OG JØRGENSEN AS
Start 27.04.2020
Slutt 23.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Elvegata 1 -12D
Melløsveien 1 -10
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.04.2020
Tittel Elvegata-Meløsveien
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE TEKNISK ETAT (orgnr.: 974637146)
Kontaktperson: Piotr Korpalski (tlf.: 45877727)
Stedsansvarlig
Jørgen Johansson (tlf.: 95986698)
Ansvarshavende
Mart Michalsen (tlf.: 95986695)