Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/59
Entreprenør RÅDE GRAVESERVICE AS
Start 03.03.2020
Slutt 30.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Trompetveien 16 -23
Badstuveien 1 -11
Madam Arnesens vei 9 -13
Lækkertveien 5B -18
Tunevannveien 13 -43
Kirkeveien 46
Prost Bangs vei 21 -30
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, Sprengningsarbeid, VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.02.2020
Tittel VA Sanering Tunevannet - FASE 3
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Einar Uno Henriksen (tlf.: 954 49307)
Stedsansvarlig
Henning Karlsen (tlf.: 951 13 093)
Ansvarshavende
Bjørn Wiggo Norum (tlf.: 476 17 044)