Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/50
Entreprenør PARK & ANLEGG AS
Start 05.02.2020
Slutt 01.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Rådhusveien 19 -24A
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.02.2020
Tittel 850 Ny rundkjøring rv22/Rådhusveien
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED (orgnr.: 974725460)
Kontaktperson: Frode Rukke (tlf.: 91169206)
Stedsansvarlig
Arve Østrem (tlf.: 94177001)
Ansvarshavende
Alexander Halle (tlf.: 48240924)
Jan Inge Nordenhaug (tlf.: 90558309)