Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/47
Entreprenør HP PROSJEKTERING AS
Start 07.02.2020
Slutt 31.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sverdrups gate 13 -16
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.01.2020
Tittel P0004 HP Prosjektering AS - Sverdrupsgate påkobling av VA
Byggherre
Organisasjon: VESTENGVEIEN EIENDOMSUTVIKLING AS (orgnr.: 988232440)
Kontaktperson: christian antonsen (tlf.: 97575424)
Stedsansvarlig
Hans Petter Bøckmann (tlf.: 48177305)
Ansvarshavende
Christian Antonsen (tlf.: 97575424)