Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/245
Entreprenør HP PROSJEKTERING AS
Start 05.11.2019
Slutt 30.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bråteveien 5 -10B
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, VA-anlegg, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.09.2019
Tittel HP Prosjektering AS - Bråteveien
Byggherre
Organisasjon: VESTENGVEIEN EIENDOMSUTVIKLING AS (orgnr.: 988232440)
Kontaktperson: Hans Bøckmann (tlf.: 48177305)
Stedsansvarlig
Hans Petter Bøckmann (tlf.: 48177305)
Ansvarshavende
Christian Antonsen (tlf.: 97575424)