Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/172
Entreprenør RÅDE GRAVESERVICE AS
Start 29.07.2019
Slutt 31.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lundgårds vei 17 -61
Åslyveien 35 -38
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.06.2019
Tittel Tunevannet VA Sanering
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Einar Uno Henriksen (tlf.: 95449307)
Stedsansvarlig
Henning Karlsen (tlf.: 951 13 093)
Ansvarshavende
Bjørn Wiggo Norum (tlf.: 47617044)