Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/13
Entreprenør EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS
Start 01.03.2018
Slutt 28.02.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Myrvangveien 1 -8
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.01.2019
Tittel VA-sanering Haugvoll
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: fahil Serdar (tlf.: 90036165)
Stedsansvarlig
Trond Viggo Weydahl (tlf.: 47756739)
Ansvarshavende
Jon Opsahl (tlf.: 97715169)