Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/439
Entreprenør RÅDE GRAVESERVICE AS
Start 05.11.2018
Slutt 31.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ordfører Thorbjørnsens vei 3 -6
Brevikveien 1 -14
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.10.2018
Tittel VA Tunejordet
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Jan Aas (tlf.: 48259313)
Stedsansvarlig
Henning Karlsen (tlf.: 951 13 093)
Ansvarshavende
Bjørn Wiggo Norum (tlf.: 47617044)