Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/478 VVA - Krusesgate Gravearbeid Ringgata BRØDR. LIE AS 28.09.2017 12.07.2019
17/518 VVA - Krusesgate Gravearbeid Sibbernsvei Tordenskjolds gate Dovregata Kruses gate Ringgata Pilgata BRØDR. LIE AS 23.10.2017 12.07.2019
18/441 Graving for Hafslund Gravearbeid Greåkerveien Ekebergveien KIM STEINSHOLT AS 30.10.2018 09.08.2019
18/450 Rolighetsveien 37 Gravearbeid Rolighetsveien HOLTET MASKIN OG TRANSPORT AS 08.11.2018 28.06.2019
19/13 VA-sanering Haugvoll Gravearbeid Myrvangveien EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS 01.03.2018 28.02.2020
19/17 Vetabekkveien 89 Gravearbeid Vetabekkveien GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS 15.01.2019 01.07.2019
19/20 Nansensgate Gravearbeid Pellygata Oskars gate Astrids gate Nansens gate FOSBY ANLEGG AS 23.01.2019 30.06.2019