Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/251 VVA Fromholtveien Gravearbeid Fromholtveien LEIF GRIMSRUD AS 06.08.2018 01.12.2018
18/253 VA Sanering Tunejordet - Lunds vei Gravearbeid Lunds vei RÅDE GRAVESERVICE AS 02.07.2018 31.10.2018
18/256 VA Klavestad Etappe 1 Gravearbeid Nedre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 30.07.2018 21.12.2018
18/260 Christian Evensens vei 6A, Sarpsborg Gravearbeid Christian Evensens vei BØHN ANLEGG AS 09.07.2018 31.08.2018
18/261 Depotveien 5, Sarpsborg Gravearbeid Depotveien BØHN ANLEGG AS 09.07.2018 31.08.2018
18/263 Kongleberget 28, Sarpsborg Gravearbeid Kongleberget BØHN ANLEGG AS 09.07.2018 31.08.2018
18/264 Bråtebakken 10, Sarpsborg Gravearbeid Bråtebakken BØHN ANLEGG AS 09.07.2018 31.08.2018
18/270 Ivar Kinnsvei 2 Gravearbeid Prost Krogs vei HOLTET MASKIN OG TRANSPORT AS 11.07.2018 31.08.2018
18/275 Furuveien 14 og 20, Sarpsborg Gravearbeid Furuveien BØHN ANLEGG AS 16.07.2018 31.08.2018
18/280 Lavspentforsterkning Løkkeliveien Gravearbeid Løkkeliveien NETTPARTNER DRIFT AS 13.08.2018 28.09.2018
18/287 Alvim St Halvard Trafo Gravearbeid Melløsveien BØHN ANLEGG AS 30.07.2018 09.11.2018
18/295 Get Skiveien 6b Gravearbeid Skiveien HANDYMANTJENESTEN AS 06.08.2018 31.08.2018
18/299 Lilletuneveien Gravearbeid Lilletuneveien KIM STEINSHOLT AS 13.08.2018 13.09.2018
18/300 Vannlekkasje Gravearbeid Bakkegata KENT JOHANNESSEN AS 13.08.2018 28.09.2018
18/303 Elvegata 9, Sarpsborg Gravearbeid Elvegata BØHN ANLEGG AS 13.08.2018 24.08.2018
18/304 Nøtteveien 1/Gullrisveien 1, Sarpsborg Gravearbeid Nøtteveien BØHN ANLEGG AS 15.08.2018 31.08.2018
18/309 Akutt Vanlekkasje Gravearbeid Rognstubben KENT JOHANNESSEN AS 13.08.2018 28.09.2018
18/312 Overkjørbar trafikkøy Madam Arnesensvei Gravearbeid Per Gyntveien STENSETTING AS 15.08.2018 22.08.2018
< 1 2
©2018 Geomatikk as