Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/515 VA Klavestad Etappe 1 Gravearbeid Nedre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 18.10.2017 20.12.2018
17/518 VVA - Krusesgate Gravearbeid Tordenskjolds gate Dovregata Kruses gate Ringgata Pilgata Sibbernsvei BRØDR. LIE AS 23.10.2017 21.12.2018
17/550 Knobelsvei 5 Gravearbeid Knobels vei BRØDRENE JOHANNESSEN AS 31.10.2017 04.06.2018
17/591 Tuneveien 44, Sarpsborg, Relacom Gravearbeid Furubakken BØHN ANLEGG AS 13.11.2017 31.05.2018
17/627 Utbedring av kryss Bredmyra Gravearbeid Bredmyra PARK & ANLEGG AS 27.11.2017 15.09.2018
17/637 Statsminister Kolstads vei 23, Sarpsborg, Nett-tjenester Gravearbeid Statsminister Kolstads vei BØHN ANLEGG AS 04.12.2017 31.05.2018
17/644 Fritjofsgate 4-18 Gravearbeid Jernbanegata FREDDY MATHISEN AS 06.12.2017 31.05.2018
18/40 Sykkelrute 3 - Hafslundsøy Gravearbeid Bruveien LEIF GRIMSRUD AS 30.01.2018 06.07.2018
18/53 VA- Klavestad etappe 1 Gravearbeid Øvre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 19.02.2018 21.12.2018
18/75 Kometveien 1 Gravearbeid Kometveien FREDDY MATHISEN AS 07.03.2018 30.05.2018
18/79 Enghaugveien 6 B Gravearbeid Enghaugveien GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS 06.03.2018 31.05.2018
18/80 Trekking av kabel, nedsetting av kum i Færders gate Gravearbeid Færders gate HANDYMANTJENESTEN AS 11.04.2018 08.06.2018
18/81 Nedsetting av kum og kryssing av vei Kulåsgata 21 Gravearbeid Kulåsgata HANDYMANTJENESTEN AS 07.03.2018 08.06.2018
18/103 43227 Herreperveien 15 Gravearbeid Herreperveien JØRGEN KARSTENSEN AS 04.04.2018 01.06.2018
18/119 kulås terasse Gravearbeid Kulås terrasse ROAR STEEN EDVARDSEN ENTREPRENØRFORRETNING AS 16.04.2018 01.04.2019
18/123 Eltel Vannverksveien 29 fiber Gravearbeid Depotveien HANDYMANTJENESTEN AS 14.05.2018 04.06.2018
18/127 Svalbardgata Gravearbeid Valaskjoldgata HOLTET MASKIN OG TRANSPORT AS 23.04.2018 31.05.2018
18/131 Graving for VA Gravearbeid Dalveien KENT JOHANNESSEN AS 23.04.2018 31.05.2018
18/138 Tunevannveien 55 b Gravearbeid Tunevannveien HOLTET MASKIN OG TRANSPORT AS 30.04.2018 01.06.2018
18/141 rødsøyveien 65 Gravearbeid Rødsøyveien JØRGEN KARSTENSEN AS 26.04.2018 25.05.2018
< 1 2 3 >
©2018 Geomatikk as