Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/27 VA klavestad etappe 1 Gravearbeid SKJEBERGVEIEN TUNE GRAVESERVICE AS 18.01.2017 20.12.2018
17/439 Lande Gård, Råkilveien 30 Gravearbeid RÅKILVEIEN GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS 11.09.2017 31.10.2018
17/478 VVA - Krusesgate Gravearbeid Ringgata BRØDR. LIE AS 28.09.2017 31.12.2018
17/515 VA Klavestad Etappe 1 Gravearbeid Nedre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 18.10.2017 20.12.2018
17/518 VVA - Krusesgate Gravearbeid Pilgata Kruses gate Ringgata Sibbernsvei Tordenskjolds gate Dovregata BRØDR. LIE AS 23.10.2017 21.12.2018
18/53 VA- Klavestad etappe 1 Gravearbeid Øvre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 19.02.2018 21.12.2018
18/119 kulås terasse Gravearbeid Kulås terrasse ROAR STEEN EDVARDSEN ENTREPRENØRFORRETNING AS 16.04.2018 01.04.2019
18/246 Skjebergveien 25 Gravearbeid Skjebergveien Borgenveien KIM STEINSHOLT AS 02.07.2018 31.10.2018
18/251 VVA Fromholtveien Gravearbeid Fromholtveien LEIF GRIMSRUD AS 06.08.2018 01.12.2018
18/253 VA Sanering Tunejordet - Lunds vei Gravearbeid Lunds vei RÅDE GRAVESERVICE AS 02.07.2018 31.10.2018
18/256 VA Klavestad Etappe 1 Gravearbeid Nedre Langgate TUNE GRAVESERVICE AS 30.07.2018 21.12.2018
18/277 Kulås Terasse strøm inn Gravearbeid Kulås terrasse ROAR STEEN EDVARDSEN ENTREPRENØRFORRETNING AS 16.07.2018 04.11.2018
18/287 Alvim St Halvard Trafo Gravearbeid Melløsveien BØHN ANLEGG AS 30.07.2018 09.11.2018
18/321 Markveien 1 Gravearbeid Snekkerstubakken Markveien Stens vei KIM STEINSHOLT AS 27.08.2018 30.11.2018
18/348 Get Ringgata 51 kum Gravearbeid Ringgata HANDYMANTJENESTEN AS 04.09.2018 26.10.2018
18/349 Get Skolegata 54 kabelfeil Gravearbeid Skolegata HANDYMANTJENESTEN AS 04.09.2018 26.10.2018
18/350 Saturnveien 75 Gravearbeid Saturnveien BELSBY KJELL ARNE 01.10.2018 31.10.2018
1 2 >
©2018 Geomatikk as