Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/251
Entreprenør LEIF GRIMSRUD AS
Start 06.08.2018
Slutt 25.01.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fromholtveien 1 -11
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.06.2018
Tittel VVA Fromholtveien
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Gunnar Fossen Larsen (tlf.: 40825207)
Stedsansvarlig
Svenn Frøyland (tlf.: 91369319)
Ansvarshavende
Pål Målerud (tlf.: 95050788)
Pål Eikrem Målerud (tlf.: 95050788)