Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Søknader
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 18/251 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: LEIF GRIMSRUD AS Status: Godkjent
Berørte veier: Fromholtveien 1 11
Søknad gjelder: VA-anlegg
Start: 06.08.2018
Slutt: 01.12.2018
Saksinformasjon
Registrert: 25.06.2018 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (274862)
Arbeidsvarsling (257892)
Tittel: VVA Fromholtveien Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes