Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/518
Entreprenør BRØDR. LIE AS
Start 23.10.2017
Slutt 20.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sibbernsvei 1 -7
Pilgata 1
Ringgata 28 -46
Kruses gate 5 -30A
Dovregata 3A -20
Tordenskjolds gate 1 -5
Søknad gjelder Vegarbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann, El-nett

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.10.2017
Tittel VVA - Krusesgate
Byggherre
Organisasjon: SARPSBORG KOMMUNE (orgnr.: 938801363)
Kontaktperson: Jorunn Olsen (tlf.: 91753543)
Stedsansvarlig
De (tlf.: 97767199)
Ansvarshavende
Morgan Mikkelsen (tlf.: 97767199)
Morgan Mikkelsen (tlf.: 97767199)