Gravesøknader i Sarpsborg kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Sarpsborg kommune

Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/439
Entreprenør GREÅKER GRAVING OG TRANSPORT AS
Start 11.09.2017
Slutt 01.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier RÅKILVEIEN 28 -32
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.09.2017
Tittel Lande Gård, Råkilveien 30
Byggherre
Organisasjon: BRICK AS (orgnr.: 983100767)
Kontaktperson: Kai Borup (tlf.: 47687170)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Tommy Kvisvik (tlf.: 91555981)