Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Søknader
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/427 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: RÅDE GRAVESERVICE AS Status: Godkjent
Berørte veier: VINGULMORKVEIEN 27
Søknad gjelder: VA-anlegg, Overvann
Start: 13.09.2017
Slutt: 30.09.2018
Saksinformasjon
Registrert: 29.08.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (245589)
Arbeidsvarsling (243233)
Arbeidsvarsling (255738)
Arbeidsvarsling (229030)
Tittel: Tunejordet VA Sanering - Fra kumgruppe 11 til kumgruppe 4 Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes