Graving i Sarpsborg kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.sarpsborg.kommune.no
Søknader
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/405 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: PRO LANDSKAP AS Status: Godkjent
Berørte veier: Sandesundsveien 28 28
KULÅS TERRASSE 6 22
Søknad gjelder: Vegarbeid, Dekkearbeid, Sprengningsarbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV
Start: 14.08.2017
Slutt: 01.08.2018
Saksinformasjon
Registrert: 10.08.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (226949)
Arbeidsvarsling (239754)
Tittel: Kulås Terrasse Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes